Wiadomości

Podatki w 2020

Najważniejsze zmiany od lipca 2020:

- nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020

Więcej informacji zamieściliśmy w jednym z poprzednich postów

- koniec deklaracji VAT 7 i VAT 7-K

Nowe, rozbudowane pliki JPK_VAT wejdą w życie 1 października 2020 roku. Do jego złożenia będą zobowiązani przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. Podatnicy, którzy obecnie rozliczają się miesięcznie, zostaną zobligowani przesyłać rozbudowane pliki JPK_V7M co miesiąc, z zachowaniem dotychczasowego terminu, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Więcej

Partnerzy