Wiadomości

Nowe przepisy

Maj 2019 przyniósł dla przedsiębiorców zmiany odnośnie zwrotów za zakup kasy fiskalnej. Nowe przepisy mówią, że od roku 2023 wszystkie kasy będą musiały samodzielnie komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. "kasy online"). Przepis ten dla niektórych branż będzie obowiązywał już od przyszłego roku. Jakie firmy będą miały obowiązek wprowadzenia kas online od roku 2020 będziemy informować na bieżąco. Już teraz możemy nadmienić, że na zakup dotychczasowych kas nie przysługuje zwrot kosztów. Nowe zwroty kosztów obejmują wyłącznie kasy online i wynoszą maksymalnie 90% ceny kasy, maksymalnie 700zł.

Więcej

Partnerzy