Oferta

HP Data Protection

Adaptacyjny System Zarządzania Kopiami Zapasowymi firmy HP

Adaptacyjne Systemy zarządzania kopiami zapasowymi firmy HP to zestaw zintegrowanych produktów dostarczający możliwości analityczne w celu wsparcia procesów operacyjnych. Zintegrowany pakiet obejmuje oprogramowanie HP Data Protector, HP Data Protector Management i HP Backup Navigator. Połączenie tych produktów oferuje możliwości wizualizacji i analiz, umożliwiając świadome podejmowanie działań korekcyjnych i zapobiegawczych na podstawie na bieżąco zbieranych danych i tworzonych analiz.

Oprogramowanie HP Data Protector

to główny składnik rozwiązania HP Adaptive Backup adresujący bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Niezawodna, nowatorska i modułowa architektura umożliwia zastosowanie w skali od małych i średnich firm, do największych przedsiębiorstw o złożonej infrastrukturze.

Oprogramowanie HP Data Protector Management

rozszerza funkcjonalnie wiodące w branży narzędzi do zarządzania operacjami IT. Monitoruje, przygotowuje raporty i wspiera rozwiązywanie problemów w środowiskach HP Data Protector. Pakiet HP Data Protector Management integruje się z Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), składnik oprogramowania System Center firmy Microsoft. Jest niezależnym od platformy systemem zarządzania centrum przetwarzania danych, oferującym monitorowanie usług, urządzeń i operacji i korelacje wielu systemów na jednej konsoli.

HP Backup Navigator

to interaktywne narzędzie raportowania, które zestawia powiązane, choć występujące rozdzielnie pule informacji. Oprócz prezentowanych graficznie w postaci pulpitów nawigacyjnych, wykresów i diagramów informacji wysokiego poziomu, daje możliwość przejścia bez tracenia kontekstu do szczegółowych raportów o wykorzystaniu zasobów i wydajności systemu zarządzania kopiami zapasowymi. Oferuje też moduł analizy symulacji warunkowej (co, jeżeli) niezbędny do planowania pojemności w czasie rzeczywistym.

HP Connected Backup

to oprogramowanie dedykowane dla laptopów i desktopów, które gwarantuje pełny backup i ochronę danych bez zakłócania pracy użytkownika. Rozwiązanie nie tylko eliminuje ryzyko utraty danych zgromadzonych na firmowych laptopach i desktopach lecz także ułatwia procesy migracji i uaktualniania oprogramowania .

Do pobrania

Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom

Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

HP Connected Backup

Use Case: HP Connected® Backup

Partnerzy